Naučite da kritički razmišljamo o izjavama takozvanih autoriteta

Zavirite u moje dnevne jelovnike u svakodnevnom životu na raznim lokacijama i u raznim prilikama.