Naučite da kritički razmišljamo o izjavama takozvanih autoriteta

Pravilno kombinovanje hrane je važno za optimalno varenje hrane, asimilaciju hranljivih sastojaka i eliminaciju

Da li su popularni smutiji zaista idealni oblik obroka, ili ipak mogu i treba da se poboljšaju?