Naučite da kritički razmišljamo o izjavama takozvanih autoriteta

Naučite koje su koristi odmora digestvnog sistema

Naučite kako da odrediite potrebne količine hrane na zdravoj sirovoj ishrani